An ninh - Quốc phòng - Xã Trung Hải - Gio Linh

Tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ cơ sở; Luật căn cước và Luật An ninh mạng; Luật đất đai năm 2024 trên địa bàn xã Trung Hải

Thành lập chi bộ quân sự xã Trung Hải

Công an xã Trung Hải tập huấn kỷ năng PCCC- Trao tặng bình chửa cháy cho người nghèo và phát động phong trào " Mổi hộ gia đình tự trang bị ít nhất một...

Ban chỉ đạo 138 & 1523 xã Trung Hải tổ chức Lể phát động ra mắt mô hình " Camera an ninh" và "dịch vụ công"

Xã Trung Hải khai mạc huấn luyện dân quân Cơ động năm 2023

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2020

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân

Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân

Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ (kế hoạch B)

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019