Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio Linh

Xã Trung Hải khai mạc huấn luyện dân quân Cơ động năm 2023

Thực hiện: Kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 5 năm 2023 của  Ban CHQS huyện Gio Linh;

Căn cứ Kế hoạch số: 10/KH- BCH ngày 17/4/2023 của Ban CHQS xã Trung Hải về việc huấn luyện chiến đấu tháng 5 năm 2023.

Hôm nay vào lúc: 7h00 ngày 29/5/2023 tại UBND xã Trung Hải  khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân cơ động năm 2023.

Thành phần dự khai mạc:

+ Ở huyện:

Đồng chí : Trung Tá Nguyễn Văn Tân; Phó CHT, tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Gio Linh.

và các đồng chí trong Ban CHQS huyện Gio Linh.

+ Ở xã:

- Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, trưởng các đoàn thể xã

+Ở thôn: 

Các đồng chí BTCB, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

 

 

 

 



 

* Lực lượng tham gia huấn luyện:

Thực hiện theo Quyết định số : 70/ QĐ - UBND  ngày 22/5/2023 điều động  gồm: 28  đồng chí  là Dân quân cơ động của xã Trung Hải tham gia huấn luyện  LL dân quân Cơ động năm 2023

- Thời gian huấn luyện: 12 ngày từ ngày 29/5/2023 đến ngày 11/6/2023.