Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio LinhKế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập" giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị