Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio LinhChỉ thị về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân