Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio LinhKế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị