Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio Linh

Hưởng ứng tuần lễ áo dài của HLHPN Việt Nam. Hội LHPN xã Trung Hải phối hợp ban Nữ công xã Trung Hải đã phát động tuần lễ áo dài trước thềm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ Nữ Việt Nam "Anh Hùng bất khuất trung hậu đảm đang "qua chiếc áo dài truyền thống của Đất nước.

 Hưởng ứng tuần lễ áo dài của HLHPN Việt Nam. Hội LHPN xã Trung Hải phối hợp ban Nữ công xã Trung Hải đã phát động tuần lễ áo dài trước thềm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 nhằm tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ Nữ Việt Nam "Anh Hùng bất khuất trung hậu đảm đang "qua chiếc áo dài truyền thống của Đất nước.