Chi tiết bài viết - Xã Trung Hải - Gio Linh

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ - TTB VTV ngày 27/02/2023 của Chi cục TT&BVTT tỉnh Quảng Trị về việc " Phân bổ chương trình sự nghiệp kinh tế năm 2023" Trạm TT & BVTV huyện Gio Linh phối hợp UBND xã Trung Hải tổ chức lớp khai giảng tập huấn IPM trên cây rau năm 2023.

- Thời gian: 1 ngày vào lúc 8 giờ ngày 11/4/2023

- Địa điểm: Tại Trung tâm học tập cộng đồng thôn Xuân Long xã Trung Hải

- Đến dự lớp tập huấn có các đồng chí đại diện lảnh đạo trong Chi Cục TT & BVTV tỉnh Quảng Trị, các đồng chí đại diện lảnh đạo trong Trạm TT & BVTT huyện Gio Linh

- Đại diện lảnh đạo UBND xã Trung Hải, các ban ngành đoàn thể xã.

- Các ban ngành đoàn thể thôn Xuân Long, Ban giám đốc HTX thôn , và bà con học viên thôn Xuân Long.


Khai giảng lớp tập huấn IPM trên cây rau tại thôn Xuân Long


Sau khi kết thúc lớp tập tập huấn IPM trên cây rau và con học viên đã phấn khởi và áp dụng KHKT vào để trồng trọt.